Kategorier
Kundservice
Anmälan nyhetsbrev

VI ÄR MÅLERÅS

När den första glasugnen tändes i Målerås år 1890 inleddes en epok där kunnandet och yrkesstoltheten förts vidare i generationer. På Målerås Glasbruk ges nydanande skaparkraft stort utrymme. Innovativa formgivare i samspel med skickliga glasblåsare, glasmålare och gravörer förnyar glasets formspråk bortom det möjligas gränser.

 

FORMGIVARE

VÅR HISTORIA

Glasbruket i Målerås grundades 1890, detta en kort tid efter att järnvägen letat sig igenom vildmarken i nordöstra Kronoberg. Det var bruktjänstemannen Gustaf Holmqvist från Kosta som startade ett fönsterglasbruk med 20 anställda i Målerås. Glasblåsare från finska och norska bruk arbetade här. Hyttbyggnaden flyttades hit från ett just nedlagt fönsterglasbruk, Johanstorp, och priset för byggnaden var 1000 kr. Efter en andra konkurs 1896 tillverkades här flaskor och hushållsglas fram till 1904.

Ett nytt glasbruk byggdes på den plats där Målerås glasbruk idag ligger. Företaget kom att heta AB Strömsborgs Glasbruk och blev godkänt som aktiebolag den 29 december 1916. Grundare var handlaren i handelsbolaget, Per Albin Qvarfordt, och skogsbönderna Frans Johansson i Möcklehult och August Isaksson i Ideskruv. Qvarfordt hade tidigare varit mästare vid glasbruket i Alsterfors, och tog många arbetare därifrån. Bland dessa märktes tvillingbröderna Ruben och Simon Erlandsson (sitter längst till höger på bilden ovan), Fingal Gustavsson (tredje raden längst till vänster), Carl Ahlgren och Manfred Olmert. Andra kända ansikten är Gideon och Gustav Lindahl, Gustav Sjögren och Bror Jonasson. Från Orrefors kom sliparen Frans Walving. Glasbruket började sin verksamhet med ca 80 man.

Hyttan var byggd av trä men brann ner redan den 30 april 1917. Glasarbetarna hjälpte nu till med att bygga upp en ny hytta. För att undvika fler bränder byggdes den av sten. Den byggdes i två våningar, vilket var ovanligt på den tiden. Man hade inte råd att köpa tegel utan arbetarna själva tillverkade fyrkantiga "stenar" av sand, lera och cement. Det är idag hyttan närmast restaurangen och den är fortfarande i bruk.

Tillverkningen av hushållsglas, prydnadsglas, medicinglas, flaskor och burkar återupptogs i november 1917. De första åren gick företaget med vinst. Åren 1921 och 1922 var det en kortvarig, men djup depression. Denna knäckte företaget och det gick i konkurs i november 1922. 1924 startade produktionen igen med en fd glasblåsarmästare från Orrefors; Gustav Rosander, som chef. Nu var bruket till häften ägt av glasarbetarna, som hade köpt andelar i bolaget. Namnet AB Målerås glasbruk antogs. Rosander, som var "eldröd" socialist bestämde att han skulle ha samma lön som de jämnåriga i hyttan. Detta torde vara unikt! Senare blev han riksdagsman.


Sedan glasarbetarna hjälpte till att bygga en ny hytta 1917 har bruket byggts till i flera omgångar; bl a byggdes ytterligare en ny hytta 1935. År 2000 byggdes restaurangen. Det är Glasrikets enda restaurang med panoramafönster mot hyttan.

Slutet av 1960-talet och 1970-talet blev besvärligt för hela glasindustrin. I januari 1975 bildades Krona-Bruken AB, en fusion av fem glasbruk: Bergdala, Björkshult, Gullaskruv, Skruf och Målerås. Denna kombination gick i konkurs i april 1977.

Den 1 oktober 1977 köpte Kosta-Boda AB Målerås glasbruk, men formgivaren Mats Jonasson drev igenom att av honom designat glas endast fick tillverkas i Målerås. Mats är född och uppvuxen i Målerås och har här utbildat sig till gravör. Kosta-Boda ville dock lägga ner bruket. Därför satsade 104 av invånarna i Målerås 1000 kronor eller mer vardera för att glasbruket skulle kunna leva vidare. Nybro kommun hade tidigare köpt lokalerna och ett lån från Statens Industriverk beviljades. Den 1 april 1981 blev AB Målerås Glasbruk löntagarägt.Nästa hot kom 1988 då Orrefors gav delägarna ett väl tilltaget bud för deras andelar. Många sålde nu sina andelar till Mats Jonasson, så att Mats blev majoritetsägare till glasbruket. Detta för att säkra brukets framtid. Mats Jonasson är idag huvudägare för Målerås Glasbruk. Målerås glasbruk tillverkar idag inget hushållsglas, utan enbart konst- och prydnadsglas.


MÅLERÅS IDAG

Den 29 januari 1981 signerades ett historiskt kontrakt. En grupp av 15 hantverkare, inkluderande Mats Jonasson, köpte bruket från Kosta Glasbruk. De fick även stor hjälp från ortsborna. Av byns 250 invånare investerade 80 i bruket. Sedan den blygsamma nystarten 1981 har företaget utvecklats och idag är det Sveriges största privatägda glasbruk.

 
ÖPPETTIDER FABRIKSSHOP Vardagar 10-18, lördag 10-16, söndag 11-16